Registrul general de evidenţă a salariaţilor

Precizări referitoare la Registrul general de evidenţă a salariaţilor
Hotărârea de Guvern nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor a intrat în vigoare la data de 1 august 2011. Cu această dată şi-a încetat aplicabilitatea HG nr. 161/2003.
Hotărârea stabileşte începând cu data de 1 august 2011 metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările care se efectuează, precum şi orice alte elemente în legătură cu acesta.


Fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.
Angajatorii care au înfiinţat sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora şi competenţa înfiinţării registrului.


Au obligaţia de a înfiinţa şi transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetăţenia română sau reşedinţa permanentă în România.


Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) din HG nr. 500/2011 se face în termenele prevăzute la art. 4 din acelaşi act normativ cu precizarea că salariul, sporurile şi cuantumul acestora se completează şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


Ordinul ministrului muncii nr. 1.918 din 25 iulie 2011 aprobă procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic.
Pe portalul Inspecţiei Muncii www.inspectiamuncii.ro, găsiţi informaţii utile cu privire la registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, inclusiv versiunea Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP/Vista/7) şi de asemenea Ghid de instalare şi utilizare.


Începând cu 1 octombrie 2011, pe site-ul www.inspectiamuncii.ro, veţi avea la dispoziţie răspunsurile oferite de specialiştii Inspecţiei Muncii la cele mai frecvente întrebări ridicate de către cei care completează registrul.


Pentru a evita o eventuală aglomeraţie la inspectoratele teritoriale de muncă la sfârşitul lunii octombrie a.c., sfătuim angajatorii, cât şi prestatorii, definiţi conform H.G. nr. 500/2011, să depună din timp registrul general de evidenţă a salariaţilor în versiunea nouă 5.0.6.
( Sursa: Inspectia Muncii )

Distribuie:

Alte postări

Contactează-ne

Fie că ai o întrebare legată de protecția muncii sau ai nevoie de o cotație de preț, completează formularul de mai jos și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

0 Recenzii

Scrie un comentariu