Accidentul de muncă și consecințele lui

Potrivit legii, accidentul de muncă reprezintă vătămarea violentă a organismului, precum și intoxicarea acutș profesionalș, care au loc în timpul procesului de muncă sau în indeplinirea îndatoririlor de serviciu și care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.

În raport cu urmările pe care le pot produce și cu numărul persoanelor implicate, accidentele de muncă se clasifică astfel:

– accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puțin 3 zile calendaristice;
– accidente care produc invaliditate;
– accidente mortale;
– accidente colective, când sunt accidentate cel puțin 3 persoane în același timp și din aceeași cauză.

Potrivit definiției date de lege, este, de asemenea, accident de muncă:
1) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în unitate cu permisiunea dvs.;

2) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activitați culturale, sportive, în țară sau în afara granițelor țării;

3) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acțiuni întreprinse din proprie inițiativă pentru salvarea de vieți omenești sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care amenință avutul public și privat;

4) accidentul cauzat de activități care nu au legatură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul unității sau în alt loc de muncă organizat de dvs., în timpul programului de munca;

5) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul și pe traseul normal de la domiciliul lucrătorului la locul de munca și invers;

6) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediu la locul de munca sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;

7) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul dvs., ori de la orice alt loc de muncă organizat de dvs., la un alt angajator, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pe durata normală de deplasare;

8) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, daca victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de munca, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecție sau orice alt echipament pus la dispoziție de dvs., dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieșirea din întreprindere sau unitate și invers;

9) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta a avut loc în locuri organizate de dvs., precum și în timpul și pe traseul normal spre și de la aceste locuri;

10) accidentul suferit de lucrători ai dvs. delegați pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara granițelor țării, pe durata și traseul prevăzute în documentul de deplasare;

11) accidentul suferit de cei care urmează cursuri de calificare, recalificare sau perfecționare a pregătirii profesionale, în timpul și din cauza efectuării activităților aferente stagiului de practică;

12) accidentul determinat de fenomene sau calamități naturale, cum ar fi furtuna, viscolul, cutremurul, inundația, alunecările de teren, trăsnetul (electrocutarea), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în perioada îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

13) dispariția unei persoane, în condițiile unui accident de muncă și în împrejurări care îndreptățesc presupunerea decesului acesteia;

14) accidentul suferit de o persoană aflată în perioada îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni.

În cazul accidentelor de la punctele 7), 8), 9) și 10), deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul normal și, de asemenea, transportul să se facă în condițiile prevăzute de reglementările de securitate și sănătate în muncă sau de circulație în vigoare.

Ce consecințe pot avea accidentele de muncă?

Incapacitatea temporară de muncă

* Constă în afectarea temporară a unei stări funcționale a organismului.
* Este consecința cea mai puțin gravă a unui accident de muncă.
* Durata ei trebuie să fie de cel puțin 3 zile de muncă.
* Este atestată de medic prin eliberarea unui certificat medical.
* Are caracter reversibil și după aplicarea unui tratament medical adecvat, dispare.

Invaliditatea

* Constă într-o infirmitate permanentă.
* Conduce la pierderea totală sau parțială a capacității de muncă, în funcție de gradul de invaliditate:
– invaliditate de gradul I , victima își pierde total capacitatea de muncă și posibilitatea autoservirii;
– invaliditate de gradul II , victima își pierde total capacitatea de muncă, dar se poate autoservi;
– invaliditate de gradul III , victima își pierde partial capacitatea de muncă, poate continua să muncească, în același loc de muncă sau în altul, dar cu program redus.
* Este atestată de medic prin eliberarea unui certificat medical;
* Are caracter ireversibil și prin aplicarea unui tratament medical se obține doar repararea vătămării, nu și vindecarea deplină.

Decesul

* Este consecința cea mai gravă a unui accident de muncă.
* Un accident de muncă va fi considerat mortal și în situația în care decesul survine după un interval de timp. Confirmarea se face în baza unui act medico-legal.

Distribuie:

Alte postări

Contactează-ne

Fie că ai o întrebare legată de protecția muncii sau ai nevoie de o cotație de preț, completează formularul de mai jos și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

0 Recenzii

Scrie un comentariu