Work Protection BusinessProtecția muncii alaturi de voi, Siguranta o oferim noi

Creaţi condiţii pentru instruirea salariaţilor dvs.

Group of smiling young people in training course

În calitate de angajator, aveţi obligaţia de a vă instrui salariaţii din punct de vedere al protecţiei muncii. Deşi la prima vedere acest lucru poate părea complicat, vă asigurăm că eforturile necesare sunt rezonabile.

Iată ce presupune instruirea din punct de vedere al protecţiei muncii:

  • instructajul introductiv general;
  • instructajul la locul de muncă;
  • instructajul periodic.

Instructajul introductiv general presupune informarea salariatului cu privire la drepturile şi obligaţiile ce-i revin din punct de vedere al protecţiei muncii, ce se înţelege prin accident de muncă, care sunt măsurile de prim-ajutor ce se pot acorda unui accidentat etc.

Instructajul introductiv general se poate face numai de către un specialist în securitate şi sănătate în muncă. După instruire, salariatul este testat pentru a se evalua gradul de asimilare a cunoştinţelor.

Instruirea la locul de muncă se face de către şeful ierarhic direct al salariatului. Scopul său este acela de a-l instrui pe angajat cu privire la riscurile specifice postului pe care-l ocupă în cadrul societăţii.

După instruire, salariatul este de asemenea testat. Urmează ca, periodic, salariatul să fie instruit pe baza unei tematici de instruire.

Prin instruirea din punct de vedere al protecţiei muncii atingeţi două obiective simultan: oricând puteţi face dovada că v-aţi îndeplinit obligaţia legală faţă de salariat şi evitaţi producerea unui eveniment prin faptul că salariatul este instruit şi cunoaşte cerinţele de la noul său loc de muncă. Nu uitaţi să consemnaţi toate fazele de instruire în fişa de instructaj de protecţia muncii!

Sancţiune

Lipsa consemnării uneia dintre cele trei faze de instructaj poate fi considerată infracţiune (potrivit prevederilor art. 37 – 38 din Legea nr. 319/2006) sau contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 4.000 de lei şi 8.000 de lei conform art. 39 alin. (4) din Legea nr. 319/2006.


Notice: Temă fără comments.php este învechită din versiunea 3.0 fără alternative disponibile în loc. Este necesară includerea șablonului comments.php în temă. in /home/instruir/public_html/wp-includes/functions.php on line 3628

Lasă un răspuns

Sus